Behandlingsmetoder, bland annat:

 • McKenzie-metoden
  McKenzie-metoden, eller Mekanisk Diagnostik & Terapi (MDT) är en behandlingsmetod som används för att diagnosticera och behandla smärtor eller besvär i rygg, nacke, armar och ben. Huvudfokus inom MDT är egenbehandling där patienten blir involverad, och således får en djupare förståelse för sin problematik. 
 • Triggerpunktstekniker
  Triggerpunkter orsakas ofta av b.la överansträngning, kontorsarbete eller övrigt statiskt arbete, inaktivitet etc. Resultatet blir ofta en spänd och smärtande muskel. Triggerpunktsbehandlingens syfte är att få dessa spända muskler att slappna av. 
 • Manuella behandlingar
  Inkluderar undersökning, bedömning och behandling av primärt nedsatt funktion och smärttillstånd i rörelseapparaten. Rörelseapparaten innefattar muskler, leder, bindväv och nerver. 
 • Behandlingar med apparatur
  Vi erbjuder även behandlingar med olika sorters apparatur, här inkluderas b.la TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt stötvågsbehandling.